Sidan innehåller annonslänkar

Bosch SMU6ZCW01S

Beställ Bosch SMU6ZCW01S på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Bosch SMU6ZCW01S inom kategorin Diskmaskiner.

Produktinformation

Diskmaskin SMU6ZCW01S Bosch SMU6ZCW01S frå;n Bosch ä;r en PerfectDry diskmaskinmed Zeolith fö;r allra bä;sta torkresultat och med flexibla och praktiska lö;sningar fö;r att få; plats med alla typer av disk.Diskmaskinen har enkelprogramnavigering via LED-displaysom visar kvarvarande tid och programstatus. FlexkorgarDiskmaskinen har fö;rsetts med flexibla och praktiska flexkorgar.

Det ger enkel ilastning av disken.Ibland kan du inte få; plats med det du behö;ver i din diskmaskin på; grund av dess oflexibilitet. Den utdragbara VarioDrawer-toppkorgen ger en tredje lastningsnivå; som lö;ser det problemet.

Den ä;r perfekt fö;r bestick och mindre kö;ksredskap, till exempel vispar och slevar. Till och med espressokoppar få;r plats.

Lastningen ä;r mer flexibel och det skapas mer utrymme invä;ndigt eftersom toppkorgen ersä;tter bestickkorgen i underkorgen, och istä;llet skapas plats fö;r 14 kuvert i en 60 cm-diskmaskin och 10 kuvert i en 45 cm-diskmaskin. Som ett resultat kommer din diskmaskin att tillå;ta mer flexibel och bekvä;m lastning.

Silence Plus – fantastiskt tystIngen gillar att bli distraherad av ljud. Om lugn och ro ä;r viktigt fö;r dig ä;r Silence Plus 42 dB diskmaskinen fö;r dig.

Den ä;r anmä;rkningsvä;rt tyst, så; att ditt kö;k fö;rblir lugnt och fridfullt. Extra tyst-programmet ä;r det tystaste sä;ttet att kö;ra diskmaskinen på;.

Genom att aktivera den minskar du automatiskt ljudnivå;n på; diskmaskinen till det lä;gsta mö;jliga. Detta uppnå;s med ett sä;rskilt anpassat Eco 50°C-program, ett reducerat vattentryck och en fö;rlä;ngd rengö;ringsfas.

Home Connect – trå;dlö;s fjä;rrstyrning via smartphone eller surfplattaMed Home Connect kan du njuta av friheten du få;r med dina anslutna hushå;llsapparater. Dra fö;rdel av HomeConnects samarbetsnä;tverk och lå;t dig inspireras av dina WiFi-anslutna produkter.

Fö;r att kunna anvä;nda Home Connect-funktionen behö;ver du en smart telefon eller en surfplatta med WiFi. Du laddar enkelt ned appen kostnadsfritt.Med Home Connect kan du njuta av friheten du få;r med dina anslutna hushå;llsapparater.

Dra fö;rdel av HomeConnects samarbetsnä;tverk och lå;t dig inspireras av dina WiFi-anslutna produkter.Om du vill kan du få; push-aviseringar i din mobil så; att du alltid har all aktuell information. I din Home Connect-app hittar du aktuell programstatus fö;r diskmaskinen och du har tillgå;ng till all information.Att diskmaskinstabletterna tar slut ä;r det sista du vill nä;r du behö;ver ren disk.

Tab Counter på; Home Connect-appen rä;knar din konsumtion och informerar dig med en push-notis nä;r du har fem tabletter kvar.Om nå;gonting gå;r fel kan du snabbt kontakta Home Connect Hotline och prata med Bosch kundtjä;nst, som kan kontrollera diskmaskinen tillsammans med dig. Om de behö;ver besö;ka dig har de rä;tt reservdelar med sig, vilket sparar tid och pengar.

Din favoritfunktionFå; ut det mesta av din anslutna diskmaskin och gö;r livet enkelt. Med din favoritfunktion kan du stä;lla in de program och de alternativ som du anvä;nder mest och gö;ra dem till din favorit.

Den programmerade instä;llningen kan startas via Home Connect-appen eller direkt på; maskinen. Detta betyder att du till exempel kan kombinera alternativet ExtraDry med programmet Eco 50° och starta maskinen med en knapptryckning.

Glasskydd få; dina glas att glä;nsa lä;ngreDet kan ö;verraska dig att veta att den typ av vatten du diskar med har stor inverkan på; dina glas och kä;nsligt porslin. Eftersom mjukt vatten orsakar glaskorrosion, reglerar Bosch diskmaskiner hå;rdheten med glasskyddsteknik fö;r att sä;kerstä;lla att glas och kä;nsligt porslin alltid diskas skonsamt.

Rä;tt vå;rd fö;r ö;mtå;lig disk utan att lyfta ett finger. ActiveWaterBoschs innovativa ActiveWater-teknologi maximerar effekten fö;r att producera enastå;ende resultat samtidigt som man skyddar miljö;n.

En teknik som sparar vatten och energi genom optimerad filterteknologi, snabb uppvä;rmning och en kraftfull pump. EcoSilence Drive diskning som du aldrig hö;rt tidigareAtt hå;lla huset rent kan vara svå;rt.

Att hå;lla det tyst kan ibland kä;nnas omö;jligt. Bosch diskmaskiner med EcoSilence levererar hö;gpresterande rengö;ring med lå;g ljudnivå;.

EcoSilence Drive ä;r utrustad med en borstlö;s, energibesparande motor som minskar friktionsbullret, vilket ger en mycket jä;mnare och tystare drift. Doseringsassistent – 100 % upplö;st diskmedel ger optimalt diskresultatDoseringsassistenten gö;r disken renare och diskningen tystare.

Nä;r luckan fö;r diskmedlet ö;ppnas hamnar det direkt i en speciell behå;llare i den ö;vre korgen. Dä;r kommer spolarmen å;t att lö;sa upp diskmedlet på; bä;sta sä;tt.

Automatiska program du behö;ver inte lä;ngre gissa nä;r du diskarOlika diskmedel krä;ver olika instä;llningar. Att vä;lja fel program slö;sar inte bara tid, utan också; vatten och energi.

Bosch automatiska program reglerar vattentemperaturen och skö;ljtid under disk fö;r bä;sta mö;jliga resultat. Det innebä;r att du endast anvä;nder så; mycket vatten och energi som behö;vs fö;r ett perfekt resultat.

Se även andra produkter från Diskmaskiner

Snabbfilter
Sortera
Produkter från kända varumärken
Minneskort

Minneskort från Sandisk

Se alla produkter
iPad-laddare

iPad-laddare från Linocell Premium

Se alla produkter
Mobilhållare

Mobilhållare från Popsockets

Se alla produkter
Barnkalas

Barnkalas från KALIKA

Se alla produkter