Produktinformation

Sladdlö;s dammsugare Clean 600 ES62CB25UG Electrolux Denna sladdlö;sa dammsugare, Electrolux Clean 600 i fä;rgen Urban Grey, ä;r utformad fö;r att gö;ra rengö;ringsarbetet enkelt och effektivt. Tillverkad av 43 % å;tervunnen plast, har den en hå;llbar design som hjä;lper till att minska avfallet.På; denna dammsugare kan du ta lö;s handenheten och anvä;nda den separat.

Den kan alltså; anvä;ndas bå;de som en traditionell sladdlö;s skaftdammsugare och som en separat handenhet, med en frihet utan sladd. Tyst och effektivTrots en motor som har designats fö;r att generera mindre oljud, kompromissar inte denna dammsugare med effektiviteten och levererar ä;ndå; kraftfull rengö;ring.Med det motoriserade munstycket få;r du starkare sugkraft samtidigt som du kan njuta av en tystare rengö;ringsupplevelse.

Så; hä;r få;r du inte bara renare golv, utan också; en skö;nare ljudmiljö;. Lå;ng anvä;ndningstid med kraftfullt batteriMed en drifttid på; upp till 15 minuter på; hö;gsta effekt och upp till 40 minuter på; lä;gsta hastighet med hela dammsugaren, samt 55 minuter med endast handenheten, ä;r det mö;jligt att stä;da stora ytor utan avbrott.

Dessutom tar det bara 4,5 timmar att ladda batteriet fullt igen. Fö;rbä;ttra din rengö;ring med DustSpotter LED-belysningDustSpotter LED-belysning i munstycket på; Clean 600 gö;r det lä;ttare att se och rengö;ra smuts på; golvet.

De starka LED-lamporna gö;r det enklare att upptä;cka små; partiklar och damm som annars lä;tt kan missas. Med den hä;r smarta funktionen kan du vara sä;ker på; att ditt hem ä;r rengjort till perfektion.

Effektiv stä;dning och friskare luftClean 600 ä;r en kraftfull och praktisk dammsugare som ä;r utrustad med flera anvä;ndbara funktioner fö;r att underlä;tta stä;dningen. En av dessa funktioner ä;r Brush Roll Clean-rullen, som gö;r det enkelt att rengö;ra borsten och hå;lla den i toppskick.

Tack vare den enkla tö;mningen av dammbehå;llaren kan du också; snabbt och smidigt ta hand om damm och smuts.Men Clean 600 har inte bara fokus på; effektiv stä;dning, den ä;r också; utformad fö;r att ge friskare luft i ditt hem. Med sitt avancerade filtreringssystem i fem lager få;ngar den upp och stoppar 99,9 % av dammpartiklarna frå;n att blå;sas ut igen.

Detta gö;r att du kan andas lä;ttare och få; en renare inomhusmiljö; nä;r du stä;dar med Clean 600. Sjä;lvstå;ende och smidig med praktisk laddningsstationDammsugaren ä;r utformad fö;r att stå; upp på; egen hand utan att behö;va stö;djas mot en vä;gg eller mö;bel.

Med laddningsstationens Roll-in Roll-out-funktion behö;ver du inte lyfta din dammsugare fö;r att anvä;nda den eller fö;rvara den. Det blir enkelt att bö;rja och sluta dammsuga utan onö;digt krå;ngel.

En må;ngsidig dammsugare med ett brett utbud av tillbehö;rClean 600 ä;r en mycket må;ngsidig dammsugare som kommer med en mä;ngd olika tillbehö;r som gö;r det mö;jligt att stä;da alla ytor i ditt hem. Dessa tillbehö;r inkluderar en integrerad liten dammborste som ä;r perfekt fö;r att nå; svå;ra områ;den så;som mö;belklä;dsel eller bilinredning.

Det finns ä;ven ett fogmunstycke som gö;r det mö;jligt att stä;da smala mellanrum, ett lå;ngt fogmunstycke med teleskopfunktion fö;r att nå; hö;gre områ;den och en vinklad dammborste fö;r att komma å;t trå;nga utrymmen. Dessutom har dammsugaren ett avtagbart Multi-Surface-munstycke med roterande borstvals som ä;r idealiskt fö;r att stä;da hå;rda golv och mattor.

Sladdlösa dammsugare från andra varumärken

Elvita CSD1250V

Sladdlösa dammsugare från Elvita

Missa inga bra priser på Sladdlösa dammsugare från Elvita.
Electrolux EP71UB14DB

Sladdlösa dammsugare från Electrolux

Här har vi samlat Sladdlösa dammsugare från Electrolux.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Lagershop24.se 2024