Sidan innehåller annonslänkar

Elvita CCS4640XN

Hög kvalitet Hög kvalitet
Pressade priser Pressade priser
Brett utbud och sortiment Brett utbud

Produktinformation

Spis CCS4640XN Elvita Elvita CCS4640XN ä;r en 60 cm bred rostfri spis med en glaskeramikhä;ll och varmluftsugn.Spisen har manuell styrning och barnlå;s. Den ä;r också;utrustad med en justerbar hö;jd som strä;cker sig frå;n 85-94 cm.CCS4640XN ä;r en spis fö;r 400 V strö;mfö;rsö;rjning.

Effektiv och snabbstartad glaskeramikhä;llSpisen har en glaskeramikhä;ll med fyra zoner som erbjuder enkel och flexibel matlagning.HighLight-hä;llen har fö;rbä;ttrade tillagningszoner som vä;rms upp snabbare och med mindre energi ä;n vanliga keramikhä;llar. Dessutom har hä;llen restvä;rmeindikatorer fö;r ö;kad sä;kerhet samt mö;jlighet att hå;lla maten varm.

Effektiv matlagning med varmluftCCS4640XN frå;n Elvita ä;r utrustad med en praktisk och rymlig varmluftsugn på; 70 liter. Genom att anvä;nda varmluft sä;kerstä;ller ugnen jä;mn tillagning och effektiv matlagning.

Du kan laga mat på; flera nivå;er samtidigt, vilket ä;r idealiskt fö;r att laga stö;rre må;ltider eller fö;r att fö;rbereda flera rä;tter samtidigt. Ugnen ä;r en viktig komponent i din matlagning och bidrar till enkel och stressfri matlagning i ditt eget hem.

Snabb uppvä;rmning med FastPreheatFastPreheat-funktionen i CCS4640XN gö;r att du kan vä;rma upp ugnen på; bara 7 minuter till en temperatur på; 200 °C. Detta sparar tid och gö;r det enklare fö;r dig att bö;rja laga maten på; kortare tid.

Anvä;nd den extra tiden till att fö;rbereda maten eller att gö;ra nå;got annat. Baka en perfekt pizza med pizza-funktionenSpisen har en pizza-funktion som gö;r det mö;jligt att baka en perfekt pizza med en jä;mn tillagning och en krispig skorpa.

Denna funktion ä;r en drö;m fö;r alla pizzaä;lskare och ger mö;jligheten att enkelt laga en smakfull pizza hemma. Genom anvä;ndning av pizza-funktionen sä;kerstä;ller du en jä;mn tillagning ö;ver hela pizzan, med en mjuk och saftig insida och en krispig och god yta.

Sä;tt igå;ng och baka din drö;mpizza idag! AirFry – laga knapriga pommes och lä;ckra grö;nsakerCCS4640XN har också; en AirFry-funktion som gö;r att du kan laga knapriga pommes frites och lä;ckra grö;nsaker utan anvä;ndning av nå;gon olja Detta mö;jliggö;r att tillaga hä;lsosamma och nä;ringsrika må;ltider utan att skä;ra ner på; smak och krispighet.

AirFry-funktionen anvä;nder en unik teknik fö;r att skapa hä;lsosamma och knapriga rä;tter, samtidigt som den fö;rhindrar ö;verflö;d av fett och kalorier. Snabb och enkel matlagning med FrozenBake-teknikenFrozenBake-tekniken i CCS4640XN gö;r att du kan laga din djupfrysta mat snabbare och enklare.

Du behö;ver inte lä;ngre fö;rvä;rma maten innan du bö;rjar laga den. Med FrozenBake-tekniken få;r du en jä;mn och tillagad mat på; kortare tid, utan kompromisser på; smak eller kvalitet.

Effektiv å;ngrengö;ring av ugnenMed mö;jligheten att ta bort ugnsluckan samt avtagbara vred, blir rengö;ringen av CCS4640XN enkel och bekvä;m. Vreden tå;l maskindisk, vilket underlä;ttar rengö;ringen ytterligare.

ElvitaCCS4640XN har också; en å;ngrengö;ringsfunktion som underlä;ttar rengö;ringen av ugnen. Det ä;r en effektiv metod fö;r rengö;ring utan anvä;ndning av kemikalier eller skrapande, som lä;tt tar bort fastbrä;nda matrester och smuts.

EnergieffektivCCS4640XN frå;n Elvita har energiklass A, vilket bidrar till en energisnå;l drift. Detta innebä;r att spisen ä;r designad fö;r att anvä;nda mindre energi.

Denna funktion hjä;lper till att minska den totala energifö;rbrukningen och bidrar till en mer miljö;vä;nlig drift. Praktiska tillbehö;rFö;r att du ska kunna anvä;nda spisen fö;r flera olika tillagningstekniker och recept inkluderar den praktiska tillbehö;r som två; bakplå;tar, en lå;ngpanna och ett grillgaller.

InstallationNä;r du kö;per denna Elvita-spis fö;r 400 V kommer den med en kabel och kontakt monterad. Detta kallas fö;r en Perilex-kontakt.

Fö;r att installera spisen behö;ver du ha ett Perilex-uttag i ditt kö;k. NOLLA behö;ver inte dras fram.Perilex ä;r konstruerat fö;r att klara hö;ga strö;mstyrkor och ä;r mer robust ä;n vanliga vä;gguttag.Ä;r du osä;ker angå;ende installationen bö;r du kontakta en certifierad elektriker fö;r att sä;kerstä;lla att installationen gö;rs korrekt och i enlighet med gä;llande standarder och fö;reskrifter.

Spisar från andra varumärken

Elvita CCS4523V

Spisar från Elvita

Visa produkter inom Spisar från Elvita.
Electrolux EKC6060BOW

Spisar från Electrolux

Missa inga bra priser på Spisar från Electrolux.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Lagershop24.se 2024